D100-投投是道(2019年3月31日)(in Chinese only)

2019-04-23 02:09
Share
  • Share

逢星期日於D100電台節目《D100投投是道》,三位主持御峰理財董事總經理陳茂峰博士、李慧玲及單仲偕,將與大家分析宏觀經濟,剖析金融亂象,折解投資陷阱!

Part 1: 股市大跌有徵兆,教你學識睇呢條曲(孳息曲線 Yield Curve)線避免做提款機!

Part 2: 林鄭政府慳稅三寶出爐,話你知自願供款強積金點樣先至有着數!

Part 3: 林鄭月娥政府慳税三寶明益保險公司,買保險股係咪一定賺?

Related Articles

Manage your asset round-the-clock

Hotline

852
3896 3896

1501, 15/F, 101 King's Road,
North Point, Hong Kong

Mon - Fri (excluding public holidays)
09:00 - 18:00

Copyright © 2020 Noble Apex Advisors Limited. All Rights Reserved.